درباره یزد کالا

به نام خدا
یزدان پاک را سپاس که اعتبار گذشتگان سرمایه ماست.
این مفهوم در سال 1393 مارا بر آن داشت تا مرکزی برای ارائه محصولات جهت خدمت بر مبنای اعتماد بنا کنیم و با صداقت بیامیزیم تا شاید اندکی بتوانیم بر این شعار صحه بگذاریم که ماندگاری سهم کوچکی است جهت پاسداری از ارزش این میراث و خدای متعال را سپاس که توانستیم فروشگاه اینترنتی تحت عنوان یزدکالا که مزیّن است بر اعتماد شما با مشخصاتی چون فروش انواع لوازم مورد نیاز هموطنان عزیز که بعضی از این اقلام محصول خود یزد بوده و شهرتی جهانی دارند،مانند فرش یزد،ترمه یزد،کاشی و سرامیک و ... راه اندازی کنیم..امید است در آتیه بتوانیم هر آنچه مورد نیاز شماست را در جهت خدمت بهتر عرضه کنیم.بدیهی است پیشنهادات و انتقادات شما راه را برای ما روشنتر می گرداند.